Polityka prywatności

Dane osobowe

Dane osobowe zbierane przeze mnie przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpieczam je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Kim jest administrator tej strony?

Jestem fotografem, zajmuję się fotografią lifestyle oraz reportażową. Moje dane to: Marta Trzcińska. Adres mojej strony internetowej to: https://martatrzcinskafotografia.pl

Z kim kontaktować się w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@martatrzcinskafotografia.pl

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzam?

Przetwarzam takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Przetwarzam również Wasz wizerunek utrwalony na wykonywanych przeze mnie fotografiach. 

Jaki jest cel i podstawa prawna do przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych?

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

• realizacji zleconych przez klientów zamówień (art. 6 ust. 1 lit.b RODO – przetwarzanie w celu realizacji zlecenia);
• podpisywania umów i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania zlecenia oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
• windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);  
• obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
• kontaktu telefonicznego na podany w umowie lub na zleceniu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Twoja zgoda);
• przesłania informacji dotyczącej konkursów, imprez, życzeń świątecznych, upominków na podany w umowie lub w zleceniu adres e-mail, adres zamieszkania / korespondencyjny  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Twoja zgoda).   

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi? 

Odbiorcami Twoich danych osobowych może być Biuro Rachunkowe, Poczta Polska S.A lub inne firmy kurierskie przetwarzające dane na mocy podpisanych Umów Powierzenia. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach realizacji usługi.

Przez jaki czas przetwarzam Twoje dane osobowe?  

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

• dane znajdujące się na zleceniach oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres ich realizacji, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko mnie ;
• dane zawarte na umowach przechowywane są przez okres 6 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa
• dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przetwarzane są do momentu jej cofnięcia.  

W jaki sposób chronię Twoje dane?   

Zapewniam, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów informatycznych. 

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych? 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przeze mnie uprawnione są do domagania się ode mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?  

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu może utrudnić realizację zleconych zamówień, a nie podanie danych osobowych wymaganych przy podpisaniu umowy uniemożliwi realizację zleconych zamówień.  


Dane osobowe na stronie internetowej

Jakie dane osobowe zbieram i dlaczego je zbieram na tej stronie?

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieram dane widoczne w formularzu komentowania, takie jak adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na mojej stronie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowuje twoje dane na tej stronie?

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony.

Jakie masz prawa do swoich danych na tej stronie?

Jeśli dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać usunięcia przeze mnie tych treści.

Gdzie przesyłamy dane z tej strony?

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.